Finaliştii Programului de granturi mici, runda a X-a

    Fondul pentru Tineri Rîșcani, vă informează despre rezultatele evaluării propunerilor de proiecte depuse în runda a X-a a Programului de granturi mici pentru tineri. În total au fost primite 30 de proiecte mici intrate în concurs din 14 localităţi din raionul Rîșcani, cu un buget total de circa 570 mii lei.

     În urma unei minuțioase proceduri de analiză și evaluare, au fost selectate pentru finanţare 18 proiecte cu un buget total de 348121 lei, dintre care peste 255 mii lei acordați de FPT Rîșcani și 92911 lei fiind contribuțiile identificate de grupurile de inițiativă care au depus proiectele.

    Proiectele vor fi implementate de grupurile de iniţiativă ale tinerilor și consiliile elevilor în 11 localităţi din raionul Rîșcani pe parcursul a trei luni (iunie-august 2023) cu scopul de a crea condiţii, oportunităţi de dezvoltare personală şi participare a tinerilor la viaţa comunităţii.

Mulţumim tuturor grupurilor de iniţiativă ale tinerilor şi comunităţilor participante la concurs.

Sincere felicitări tuturor învingătorilor din partea membrilor echipei Fondului pentru Tineri Rîșcani şi partenerilor programului. Vă comunicăm cu deosebită plăcere că procedura de semnare a Acordurilor de grant cu Fondul pentru Tineri Rîșcani, este planificată pentru data de 7 iunie 2023 în incinta Consiliului Raional Rîșcani, sala de ședințe.

Runda a X-a Programului de granturi mici pentru tinerii din raionul Rîșcani  a Fondului pentru Tineri Rîșcani, este este finanțată de Fundația Est-Europeană, din resursele acordate de Suedia și cofinanțată de Direcția Învățământ Tineret și Sport Rîșcani din resursele acordate de Consiliul Raional Rîșcani.

În urma interviurilor cu aplicanţii şi a analizei dosarelor, Fondul pentru Tineri Rîșcani a decis să finanţeze următoarele iniţiative ale tinerilor:

Nr. d/o Nume grupului de inițiativă Localitate/

Instituția

Titlul proiectului

Suma aprobată spre finanțare

Alte contribuții

Suma totală

1 Perseverenții Recea Tineri activi- tineri implicați 14920 6800 21720
2 Realiștii Gimnaziul “Gh.Rîșcanu” Sportul este sănătate, putere și continuitatea vieții 13500 5425 18925
3 Tinerii în acțiune Borosenii Noi Popasul borosanilor 14020 3220 17240
4 CLT “D.Cantemir” LT D. Cantemir Летний дневной лагерь “Anti-bulling” 14920 11850 26770
5 În acțiune Văratic Echipament sportiv pentru tineri activi 14980 3302 18282
6 Tinerii voleibaliști Zăicani Sport est la vie 14500 3150 17650
7 Țărăncuța Pociumbeni Valoarea sacră a străbunilor noștri 15000 9000 24000
8 Tineri și maturi Văratic O mână de ajutor generației mai mici 15000 3120 18120
9 Agenții schimbării Văratic TELUS 15000 8000 23000
10 Campionii Hiliuți Sportul ne unește 14000 5005 19005
11 Tineri ambițioși Mihăileni Sportul-izvor de sănătate 14470 3000 17470
12 Sportivii Pîrjota Sportul- ne unește 14900 3580 18480
13 Tinerii din Costești Costești Promovarea modului sănătos de viață prin sport 11900 2970 14870
14 Dream Team L.T “L.Damian” Friendly corner 13495 5500 18995
15 Tinerii liceeni Mihăileni Social Club 14605 3000 17605
16 Tic-Tac Impact Văratic The 4C 15000 5449 20449
17 Girls Power Văratic Together 4 Children 15000 7540 22540
18 New Balany Balanul Nou Tinerii în acțiune 10000 3000 13000
      TOTAL: 255210 92911 348121

 

Proiectul „Fondul pentru Tineri Rîșcani”

este implementat de către Asociația Obștească „Generația Viitorului”

în parteneriat cu Direcția Învățământ Tineret și Sport Rîșcani,

cu suportul Fundației Est-Europene, din resursele acordate de Suedia

și cofinanțarea din partea Consiliului Raional Rîșcani.

Be the first to comment on "Finaliştii Programului de granturi mici, runda a X-a"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*