Programul de granturi mici pentru tinerii din raionul Rîșcani ediția a VIII-a.

Fondul pentru Tineri Rîșcani anunţă lansarea concursului de proiecte din cadrul Programului de granturi mici pentru tineri, ediția a VIII-a.

 

  Programul de granturi mici este destinat grupurilor de iniţiativă ale tinerilor şi consiliilor locale de tineret din localităţile raionului Rîșcani  şi are drept scop încurajarea şi creşterea participării tinerilor la dezvoltarea socială şi economică a comunităţilor în care locuiesc prin oferirea de suport financiar pentru realizarea iniţiativelor şi proiectelor acestora.

Proiectele propuse în această rundă trebuie să se desfăşoare pe aria geografică a raionului Rîșcani şi vor avea ca scop:

  1. Participarea tinerilor la viaţa civică și dezvoltare comunitară;
  2. Participarea tinerilor la educaţie, instruire şi informare;
  3. Participarea culturală și timp liber pentru tineri;
  4. Participarea tinerilor la activități de ocrotire a mediului înconjurător;
  5. Promovarea sportului în rândul tinerilor;

Pentru a aplica la această rundă de finanţare a programului, trebuie de întreprins următorii paşi:
1. Formaţi un grup de iniţiativă din cel puţin 4 tineri cu vârsta cuprinsă între 14 şi 22 ani.
2. Descărcaţi formularul de aplicare de pe site-ul fpt.consiliulriscani.md . Tot aici găsiţi Ghidul solicitantului de finanţare pentru a afla mai multe despre concurs şi criteriile de eligibilitate.
3. Completaţi formularul de aplicare împreună cu membrii grupului/consiliului local de tineret.
4. Trimiteţi formularul de aplicare pînă pe 20 mai 2022 la adresa fptriscani@gmail.com

Fondul pentru Tineri poate oferi finanţări cu valoare maximă de 15 mii lei pentru un proiect.

Data preconizată de începere a proiectelor este 06 iunie 2022, iar data finisării proiectului nu trebuie să depăşească 10 septembrie 2022. Proiectele propuse trebuie să fie realiste privind perioada în care urmează să fie realizate. Pentru mai multe informaţii contactează-ne prin telefon la numerele: 078355531, 79444888 sau email fptriscani@gmail.com. 

DESCARCĂ
Formularul de aplicare скачанные файлы (1)

CONSULTĂ
Ghidul solicitantului de finanţare

https://fptrs.files.wordpress.com/2022/05/ghid-fpt-programul-de-granturi-mici-2022-a5.pdf

Tipurile de activităţi eligibile pentru finanţare includ, dar nu se limitează la următoarele:
– crearea și dezvoltarea capacităților Consiliilor Locale ale Tinerilor;
– organizarea festivalurilor de muzică, teatru, dans, etc.;
– desfăşurarea expoziţiilor şi a acţiunilor de colectare a fondurilor;
– concursuri de creaţie (desen, eseuri, fotografie, Origami, desen pe asfalt, graffiti, etc.) sau sportive;
– caravane şi campanii de sensibilizare, instruire şi educaţie nonformală în domeniile: corupţiei, violenţei, drogurilor, alcoolismului, SIDA, traficului de persoane, educaţiei civice, etc.;
– proiecţie de film, vizite la teatre, muzee, excursii pentru tinerii defavorizaţi, vulnerabili, marginalizaţi, cu dizabilităţi;
– vizite de studiu şi schimb de experienţă în domeniul acţiunilor de tineret;
– discuţii, forumuri, dezbateri, mese rotunde cu participarea tinerilor;
– elaborarea blogurilor şi paginilor web pentru tineri;
– mese rotunde, conferinţe, simpozioane cu participarea tinerilor;
– seminare, traininguri, workshopuri, cursuri de instruire de scurtă durată pentru tineri;
– acțiuni de salubrizare, plantare a arborilor, colectare selectivă a deșeurilor;
– acțiuni de îmbunătățire a infrastructurii sociale și educaționale;
– constituirea cluburilor pe interese; ateliere de creaţie.

Exemplele de activităţi menţionate mai sus sunt doar ilustrative. Încurajăm creativitatea şi originalitatea ideilor de proiecte. Finanţarea va fi acordată proiectelor care vor fi mai convingător formulate şi vor demonstra posibilitatea producerii unui impact practic.

Fondul pentru Tineri poate oferi finanţări cu valoare maximă de 15 mii lei pentru un proiect, cofinantarea din partea grupului de inițiativă va fi de minim 15% din suma solictată de la program. Proiectele propuse de grupurile de iniţiativă ale tinerilor şi consiliile locale de tineret pot însă să fie în valoare mai mare de 15 mii lei, iar în acest caz, solicitantul trebuie să prezinte dovada diferenţei dintre suma solicitată de la Fondul pentru Tineri şi cea totală necesară proiectului. Suma solicitată va fi analizată în funcţie de numărul de beneficiari şi rezultatele aşteptate ale proiectului.

Solicitanții în cadrul programului vor trebui să prezinte dovadă de cofinanțare a proiectului în mărime de minim 15% din suma solicitată din program (ex. Dacă se solicită suma maximă de 15 mii lei va fi necesară o contribuție de minim 15% sau 2250 lei).

Cheltuielile eligibile includ:

  1. Cheltuieli de organizare a evenimentelor (ex.: amenajarea sălii, arenda sălii şi a aparatajului, premii, pauze de cafea, etc.);
  2. Cheltuieli de deplasare (ex.: arenda autobuz, microbuz, combustibil, etc.);
  3. Consumabile, materiale promoţionale, cheltuieli de editare şi multiplicare (ex.: rechizite de birou, broşuri, pliante, postere, tricouri promoţionale, etc.);
  4. Cheltuieli care se referă la achiziţii de echipament şi utilaj, mobilier, materiale de construcţie şi alte bunuri de valoare mare (cu condiţia că Fondul pentru Tineri Rîșcani va finanţa doar aproximativ 50% din costul total al fiecărui bun procurat, restul sumei fiind acoperită din alte surse).

Valoarea acestei categorii de cheltuieli nu poate fi mai mare decât 70% din suma solicitată de la Fondul pentru Tineri Rîșcani. Toate cheltuielile trebuie să fie justificate şi prezentate în mod detaliat. Informaţie suplimentară poate fi găsită în ghid la rubrica (3.1.) Instrucţiuni de completare a Formularului de aplicare.

 


Proiectul „Fondul pentru Tineri Rîșcani” este implementat de către  Asociația Obștească „Generația Viitorului”

în parteneriat Direcția Învățământ Tineret și Sport Rîșcani,

cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Suedia.

Be the first to comment on "Programul de granturi mici pentru tinerii din raionul Rîșcani ediția a VIII-a."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*