Fondul pentru Tineri Rîșcani va susține financiar 10 proiecte mici implimentate de tinerii din raionul Rîșcani

     Echipa Fondului pentru Tineri Rîșcani a ales proiectele care vor fi finanțate anul acesta. Suntem foarte entuziasmați de propunerile tinerilor și mai ales, de faptul că și-au asumat o schimbare în comunitatea lor.

      La 14 octombrie 2016 în sala de şedinţe a Consiliului Raional Rîșcani, s-a desfăşurat Festivitatea de semnare a acordurilor de subtgrant pentru implementarea celor 10 proiecte din 7 localităţi din raion, selectate pe bază de concurs de proiecte în cadrul programului de granturi mici destinat grupurilor de iniţiativă ale tinerilor şi consiliilor locale de tineret din localităţile raionului Rîșcani inițiat de Fondul pentru Tineri Rîșcani.

La eveniment ne-au onorat cu prezenţa sa, partenerii pentru dezvoltarea politicilor de tineret, vicepreședintele raionului Rîșcani doamna Galina Zamurdac și Șeful Direcției Învățămînt Tineret și Sport Rîșcani – Domnul Viorel Dandara, care au desfăşurat un dialog constructiv cu tinerii ingenioşi, activi şi inteligenţi.

        În deschiderea festivităţii, doamna Galina Zamurdac, Vice-preşedintele Raionului Rîșcani, a exprimat un mesaj de felicitare pentru tinerii curajoşi şi mentorii acestora, care se implică în dezvoltarea comunităţii şi implementează proiecte pentru a atrage resurse în localitate. De asemenea, a mulţumit partenerilor programului ,,Fondul pentru Tineri Rîșcani”, coordonat de Asociaţia obştească a copiilor și tineretului „Moștenitorii” care şi-au adus contribuţia substanţială la mobilizarea tinerilor activi din raionul Rîșcani şi totodată, şi-a exprimat speranţa că, pentru viitor tot mai mulți tineri se vor implica în atragerea resurselor pentru dezvoltarea comunităților în care locuiesc.

        Cu mîndrie, domnul Viorel Dandara – Şef, Direcției Învățămînt Tineret și Sport Rîșcani, a apreciat efortul elevilor dotaţi şi al cadrelor didactice în scrierea proiectelor şi implicarea în acţiuni de voluntariat. Dumnealui a subliniat că va facilita comunicarea cu autorităţile publice locale, ca să-şi aducă contribuţia la realizarea ideilor inovative ale tinerilor.

Cu entuziasm, domnul Nicolae Moscalu a îndemnat tinerii să de-a dovadă de activism civic, unitate, responsabilitate şi solidaritate ca împreună să realizăm rezultate frumoase şi simţite de cetăţeni.

Moderatorul festivităţii, domnu Denis Țurcanu, consilier raional și coordonatorul raional al Programul „Fondul pentru Tineri Rîșcani”  a menţionat că, această inițiativă a fost lansată în scopul stimulării activismului civic al tinerilor, promovării voluntariatului. Programul ,,Fondul pentru Tineri Rîșcani” este la început de cale fiind la prima ediție a programului de granturi mici, totuși, a reușit să înceapă un proces frumos de învățare a tinerilor cu modalitatea de a scrie și a atrage proiecte în comunitățile lor.

          Totodată cei prezenți au fost informați depre rezultatele primei runde a programului de granturi și anume: în perioada 12 septembrie – 3 octombrie 2016, s-au depus spre finanţare 13 proiecte ale grupurilor de iniţiativă şi consilii locale de tineret din 8 localităţi ale raionului, care au solicitat un suport financiar de peste 115 mii lei din valoarea totală a proiectelor depuse cu buget total de peste 154,7 mii lei, dar, urmare a ședinței de evaluare a formularelor de aplicare a proiectelor din 6 octombrie 2016 au obţinut suport financiar 10 proiecte din 7 localităţi, cu un buget total de 108,8 mii lei, din care: 72,3 mii lei aprobați spre finanțare din partea Fondului pentru Tineri Rîșcani și peste 36,5 mii lei alte contribuții identificate de aplicanții la programul de granturi mici.

         Precizăm că resursele financiare acumulate de Fondul pentru Tineri Rîșcani provin din contribuţia financiară a Fundaţiei Est-Europene din Moldova din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) şi Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA; Direcția Învățămînt Tineret și Sport Rîșcani, banii acumulaţi la evenimentele speciale organizate de membrii echipei Fondului pentru Tineri Rîșcani în colaborare cu partenerii programului şi agenții economici din raion.

     Pe această cale ținem să aducem sincere mulțumiri agenților economici care au fost receptivi la inițiativele tinerilor și în special domnului Nelu Pîslaru conducător C.A.P. ,,Marvitalis”, domnului Constantin Tăbîrţă conducător S.R.L.,,Trosor”, domnului Tudor Gladchii  conducător SRL ,,Marcant Agro” și doamnei Aliona Brînză conducător S.R.L.,,Vapricom” precum și tuturor agenților economici, administrațiilor publice locale și Asociațiilor de părinți care au contribuit financiar la demararea proiectelor inițiate de grupurile de inițiativă a tinerilor din raionul Rîșcani. În speranță că această colaborare nu se va opri aici, Fondului pentru Tineri Rîșcani vă mulțumește și vă dorește mult succes în activitățile dumneavoastră viitoare.

        Pentru ca granturile oferite să demonstreze potenţialul uman al tinerilor, parteneriatul şi co-managementul consolidat al actorilor comunitari, oficialii prezenţi au înmînat acordurile de colaborare de subgrant celor 10 grupuri de iniţiativă ale tinerilor, iar domnul Nicolae Moscalu, Preşedintele A. O. ,,Moștenitorii” a informat echipele în cadrul unui atelier de instruire despre procedurile de implementare a proiectelor, regulile de promovare a acţiunilor desfăşurate, managementul financiar şi respectarea calendarului rundei, întocmirea raportului financiar şi narativ, participarea la 15 ianuarie 2017, la Gala Bunelor Practici.

Vă prezentăm finaliştii primei runde a Programului de Granturi Mici, a Fondului pentru Tineri Rîșcani:

1.  Grupul de iniţiativă: Consiliul Local al Tinerilor L.T.«D. Cantemir» or.Rîșcani, lider – Iuliea MOTREA, mentor – Tatiana COSUHINA

Proiectul «Un corp sănătos o minte sănătosă» bugetul total: 6 300 lei, au obţinut un suport financiar din partea Fondului pentru Tineri Rîșcani – 4 300 lei și 2000 lei contribuții locale.

.

2. Grupul de iniţiativă: «CUTEZĂTORII» s.Pîrjota, lider – Valeria ŢURCAN, mentor – Silvia TANASOV,

Proiectul «Sportul este sănătatea în prelungirea vieţii omenești», bugetul total: 13530 lei, au obţinut un suport financiar din partea Fondului pentru Tineri Rîșcani – 10000 lei și 3 530  lei contribuții locale.

.

3. Grupul de iniţiativă: «Consiliul Local al Tinerilor s.Șaptebani», lider – Iuliana LUPAȘCU, mentor – Lidia GOROBIVSCAIA,

Proiectul «Amenajarea străzii centrale din satul Șaptebani», bugetul total:  10000 lei, au obţinut un suport financiar din partea Fondului pentru Tineri Rîșcani – 8000 lei și  2 000 lei contribuții locale.

.

4. Grupul de iniţiativă: «Țara Verde» or.Rîșcani, lider – Alexandru CĂRĂRUȘ, mentor – Gawarecki Bartosz,

Proiectul «Țara Verde», bugetul total:  16540 lei, au obţinut un suport financiar din partea Fondului pentru Tineri Rîșcani – 9400 lei și  7 140 lei contribuții locale.

 

 

5.  Grupul de iniţiativă: «Consiliul Local al Elevilor din L.T. ”E. Coșeriu”» s. Mihăileni, lider – Daniela BORȘ,

Proiectul «Doar prin implicare și participare putem făuri un viitor mai bun», bugetul total: 18 720  lei, au obţinut un suport financiar din partea Fondului pentru Tineri Rîșcani – 10 000 lei și 8 720 lei contribuții locale.

 

6. Grupul de iniţiativă: «Consiliul Local al Tinerilor L.T. C.Popovici» s.Nihoreni, lider – Igor BODNAR,  mentor – Sofia MAZUR,

Proiectul «Alegem o viață sănătoasă», bugetul total: 7739 lei, au obţinut un suport financiar din partea Fondului pentru Tineri Rîșcani – 4400 lei și   3 339 lei contribuții locale.

 

 

7. Grupul de iniţiativă: «Consiliul Local al Tinerilor L.T. L.Gherman» s.Zăicani, lider –Adina PÎNTEA, mentor – Eugenia RUSU,

Proiectul «Tinerii de azi-viitorul de mîine.  Siguranţa navigării pe internet», au obţinut un suport financiar din partea Fondului pentru Tineri Rîșcani – 2 800 lei.

 

8. Grupul de iniţiativă: «AVANTE» or.Rîșcani, lider – Maria MELINTE,

Proiectul «Sportul e religia fizicului», bugetul total: 10650 lei, au obţinut un suport financiar din partea Fondului pentru Tineri Rîșcani – 7300 lei și 3350lei contribuții locale.

 

 

9. Grupul de iniţiativă: «Consiliul Local al Tinerilor din gimnaziul Mihăileni», lider –Marinela SCUTARU, mentor – Tatiana POPOVICI,

Proiectul «Copiii activi făuresc viitorul», bugetul total: 13000 lei, au obţinut un suport financiar din partea Fondului pentru Tineri Rîșcani – 10000 lei și  3 000 lei contribuții locale.

 

10. Grupul de iniţiativă: «NEOBOSIȚII» s.Văratic, lider – Olivia ADAM, mentor – Ghenadi DASCAL,

Proiectul «Tineri bravi cu condiții de dezvoltare», bugetul total: 9 540 lei, au obţinut un suport financiar din partea Fondului pentru Tineri Rîșcani – 6 100 lei și  3 440 lei contribuții locale.

 

 

Felicităm echipele de proiect cîștigatoare și le urăm succes în implementarea proiectelor!

Echipa Fondului pentru Tineri Rîșcani anunță că Programul de granturi mici destinat tinerilor din localităţile raionului Rîșcani este în continuare deschis pentru frumoasele idei cu implicarea tinerilor din raionul Rîșcani, depunerea formularelor de aplicare pînă pe 1 noiembrie 2016.

 Tinerilor activi le dorim mult succes!

Be the first to comment on "Fondul pentru Tineri Rîșcani va susține financiar 10 proiecte mici implimentate de tinerii din raionul Rîșcani"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*