Festivitatea de semnare a acordurilor de subgrant cu cîștigatorii programului de granturi mici, runda 2017, implimentat de Fondul pentru Tineri Rîșcani

   Pe 12 octombrie 2017 în incinta Consiliului Raional Rîșcani s-a desfășurat festivitatea de semnare a acordurilor de subgrant cu cele 14 grupuri de inițiativă câștigatoare a programului de granturi mici, runda 2017, implimentat de Fondul pentru Tineri Rîșcani.

Evenimentul a demarat cu un cuvânt de salut din partea secretarului Consiliului Raional Rîșcani, Doamna Rodica Postolachi înalt apreciind inițiativa domnului Nicolae Moscalu – director al A.O. Moștenitorii, de a implementa o multitudine de proiecte diverse în raionul Rîșcani, mulțumind și domnului consilier raional Denis Țurcanu pentru implicare și efortul depus în atragerea mai multor instituții și tineri în proiectul acesta și a activității Fondului pentru Tineri Rîșcani.

Remarcând și faptul că doar datorită profesorilor – mentorilor din instituțiile educaționale a fost posibilă extinderea proiectului în anul curent. Efectul cel mai mare este activitatea elevilor și tinerilor din localitățile noastre care au reușțit să asigure continuitatea acțiunilor frumoase în fiecare sat, școală. Schimbarea care s-a produs este una importantă – este o schimbare de atitudine, de personalitate a adolescenților, care va avea un impact de lungă durată, va determina reușita lor în diversele domenii de care vor fi preocupați. I-a îndemnat pe toți să manifeste activism și optimism în toate câte se propun pentru școală și tineri, astfel vor schimba întrega localitate, de ce nu chiar și țara. Le-a dorit mult succes tuturor și semnarea acordurilor de subgrant să le servească o deschidere spre alte căi. Într-un ceas bun și cu noroc!

Cu mult entuziasm, domnul Nicolae Moscalu – Director al Asociaţiei obstești a copiilor şi tineretului “Moștenitorii”, a salutat prezența tinerilor la evenimentul dat și a prezentat obiectivele generale ale programului, îndemnând tinerii să de-a dovadă de activism civic, unitate, responsabilitate şi solidaritate ca împreună să realizăm lucruri frumoase şi simţite de cetăţeni, menţionând că programul raional ,,Fondul pentru Tineri Rîșcani” al doilea an consecutiv este implementat de A. O. ,,Moștenitorii” în parteneriat cu Direcția Raională Învățămînt Tineret și Sport Rîșcani, cu suportul Fundaţiei Est–Europeane din Moldova, totodată a enumărat și alte proiecte desfășurate la moment de către Asociația obștească Moștenitorii în raionul Rîșcani precum: proiectul “Renașterea istoriei – includerea grotei Duruitoarea Veche în circuitul turistic European” are menirea,  implicînd membrii comunității, să asigure conservarea, protejarea și interpretarea actuală a patrimoniului  cultural de valoare internațională din Duruitoarea Veche; proiectul “Centre rurale pentru educaţia adulţilor (CEA) în raionul Rîşcani” și proiectul “Biblioteca sătească – furnizor de noi servicii pentru categoriile vulnerabile”.

 

Amintim că doar în primul an de activitate a Fondului pentru Tineri Rîșcani în jur de 80 tineri au învățat să scrie și să gestioneze proiecte, peste 380 de tineri au fost implicati ca benificiari direcți ai proiectelor implimentate în cadrul programului și pese 3700 de tineri au benificiat direct și indirect de proiectele implimentate. În prima rundă a programului de granturi mici pentru tinerii din raionul Rîșcani, desfășurată în anul 2016 au fost depuse 17 proiecte dintre care au fost acceptate spre finanțare 13 proiecte din 7 localități din raionul Rîșcani, cu un buget total de circa  139 mii lei dintre care 88,8 mii lei aprobați spre finanțare din partea Fondul pentru Tineri Rîșcani și peste 50 mii lei proveniți din alte contribuții identificate de aplicații la programul de granturi mici.

La rîndul său consilierul raional și Președinte al A.O. „Generația Viitorului” domnul Denis Țurcanu – a exprimat un mesaj de felicitare pentru tinerii care au avut curajul de a se antrena în competiția de granturi mici, pentru a se implica activ la dezvoltarea comunităților și a fi un exemplu pentru semenii săi, subliniind că tinerii sunt promotorii schimbării pozitive care sensibilizează comunitatea deoarece schimbarea începe de la noi înşine și a evidenţiat faptul că în această rundă, în perioada 05 – 25 septembrie 2017, au fost depuse spre finanţare 17 proiecte din 8 localităţi ale raionului, cu un buget total de 181,5 mii lei, dar, urmare interviului cu aplicanţii din 01 octombrie 2017, au obţinut suport 14 proiecte din 7 localităţi, cu un buget total de peste 156 mii lei, dintre care circa 74 mii lei din partea Fondului pentru tineri Rîșcani, bani acumulați din următoarele surse: 2000 USD este suportul Fundaţiei Est-Europene din Moldova,  30 mii lei este contribuţia financiară a Direcției Raionale Învățămînt Tineret și Sport Rîșcani, cu 9 mii lei au contribuit agenții ecnomici și 1388 lei resurse colectate de la persoanele fizice în cadrul evenimentelor de colectare de fonduri desfășurate de membrii FpT Rîșcani, o parte considerabilă a cofinanțării proiectelor depuse provine din sursele identificate de însăși grupurile de inițiativă ce constituie peste 82 mii lei.

 

Pe această cale ținem să aducem sincere mulțumiri agenților economici care au fost receptivi la inițiativele tinerilor și în special domnului Nelu Pîslaru conducător C.A.P. ,,Marvitalis”, domnului Tudor Gladchii  conducător SRL ,,Marcant Agro” , domnului Gheorghe Angheluță – director S.A. “Lactis”, domnului Victor Boclincă conducător SRL Calea Zăicanilor și doamnei Bădărău Ludmila conducător S.R.L. ,,Casa Viitorului” precum și tuturor agenților economici, administrațiilor publice locale și Asociațiilor de părinți care au contribuit financiar la demararea proiectelor inițiate de grupurile de inițiativă a tinerilor din raionul Rîșcani. În speranță că această colaborare nu se va opri aici, Fondului pentru Tineri Rîșcani vă mulțumește și vă dorește mult succes în activitățile dumneavoastră viitoare.

Pentru ca granturile oferite să demonstreze parteneriatul şi co-managementul consolidat al actorilor comunitari, organizatorii evenimentului au înmînat acordurile de colaborare şi subgrant celor 14 de grupuri de iniţiativă şi consilii locale de tineret.

Vă prezentăm cu mîndrie finaliştii Rundei 2017 a Programul de Granturi Mici destinat pentru tinerii din raionul Rîșcani implimentat de Fondul pentru Tineri Rîșcanii.

1.. Grupul de iniţiativă: Consiliul Elevilor din gimnaziul Mihăileni , s.Mihăileni,

 

lider – Popovici Veronica, mentor – Popovici Tatiana

Proiectul « Împreună pentru un ambiant curat şi frumos »; bugetul total: 12 065 lei, au obţinut un suport financiar din partea Fondului pentru Tineri Rîșcani – 6850 lei și   5215 lei contribuții locale.

 

2. Grupul de iniţiativă: “Copiii ecologiei, or.Rîșcani,

lider – Motrea Iulia , mentor – Rotari Tatiana.

Proiectul « Natura în jurul nostru » bugetul total:   5957 lei,

au obţinut un suport financiar din partea Fondului pentru Tineri Rîșcani –  5470 lei și  1387 lei contribuții locale.

 

 

 

 

3. Grupul de iniţiativă: “Tineri Ingenioşi’’, s.Mihăileni, lider – Cecan Valerian , mentor – Iarmaliuc Vasile.

Proiectul « Sportul ne uneşte » bugetul total:   49020lei, au obţinut un suport financiar din partea Fondului pentru Tineri Rîșcani –  6680 lei și 42340  lei contribuții locale.

4. Grupul de iniţiativă: “Phoenex” / Consiliul Local de Tineret s. Hiliuți, lider – Burduja Sabrina , mentor – Guriţanu Liviana.

Proiectul « Sănătatea este mişcare » bugetul total:  9240 lei, au obţinut un suport financiar din partea Fondului pentru Tineri Rîșcani – 6340  lei și  2900 lei contribuții locale.

5. Grupul de iniţiativă: “Cutezătorii, s.Pîrjota, lider – Daniliuc Cornelia , mentor – Cojocari Tatiana.

Proiectul « Cartea – Izvorul tuturor cunoștințelor » bugetul total:  5830 lei, au obţinut un suport financiar din partea Fondului pentru Tineri Rîșcani –  4830 lei și  1000 lei contribuții locale.

 

 

 

6. Grupul de iniţiativă: ,,Renovatorii, s.Recea, lider – Zagreduc Nicoleta, mentor – Sîrghii Raisa.

Proiectul « Pauze sănătoase în spaţii verzi şi frumoase » bugetul total:  13711 lei, au obţinut un suport financiar din partea Fondului pentru Tineri Rîșcani –  5911 lei și  7800 lei contribuții locale.

7. Grupul de iniţiativă: „Here Together (Aici împreună)” , s.Zăicani, lider – Doroftei Doina.

Proiectul « Stai pe bancă şi te odihneste pentru că ai de parcurs…tot viitorul » bugetul total: 13845  lei, au obţinut un suport financiar din partea Fondului pentru Tineri Rîșcani – 6080  lei și  7765 lei contribuții locale.

8. Grupul de iniţiativă: “Echipa SI (Sportivi și Intelectuali)”, or.Rîșcani, lider – Guțu Adrian , mentor – Sacaliuc Viorel.

Proiectul « Road to the dream (Calea spre vis) » a obţinut un suport financiar din partea Fondului pentru Tineri Rîșcani –  2738 lei.

 

 

 

9. Grupul de iniţiativă: „Amicii”, or.Rîșcani, lider – Carabulea Olivia, mentor – Doroghean Dina.

Proiectul « Să vorbim corect limba română », a obţinut un suport financiar din partea Fondului pentru Tineri Rîșcani – 5040  lei.

 

 

 

 

10. Grupul de iniţiativă: “Geoeruduții” , or.Rîșcani, lider – Prisăcaru Anatol, mentor – Calistru Victoria.

Proiectul « Investind în copii-investim în viitorul țării » bugetul total: 7638 lei, au obţinut un suport financiar din partea Fondului pentru Tineri Rîșcani – 5488 lei și 2150 lei contribuții locale.

11. Grupul de iniţiativă: ’’Neobosiți’’, s.Văratic, lider – Cușca Natalia, mentor – Rusu Tatiana.

Proiectul « Teren de joacă » bugetul total: 14556  lei, au obţinut un suport financiar din partea Fondului pentru Tineri Rîșcani – 4671 lei și 9885 lei contribuții locale.

 

 

 

12. Grupul de iniţiativă: “Ecologiștii”, or.Rîșcani,   lider – Ușurelu Roma, mentor – Raifura Svetlana.

Proiectul « Un mediu curat pentru o viață sănătoasă! » a obţinut un suport financiar din partea Fondului pentru Tineri Rîșcani – 6520 lei.

 

 

 

13. Grupul de iniţiativă: “DADAExcursgrup”, or.Rîșcani, lider – Șcreabatovschi Daria, mentor – Batîr Elena

Proiectul « Moldova mea – gură de rai » bugetul total: 6920  lei, au obţinut un suport financiar din partea Fondului pentru Tineri Rîșcani –  3080 lei și  3840 lei contribuții locale.

 

 

 

14. Grupul de iniţiativă: CLT al liceului teoretic ”Liviu Damian”, or.Rîșcani, lider – Rusu Adriana, mentor – Casiadi  Aliona.

Proiectul « English Club for everyone! » bugetul total:  3415 lei, au obţinut un suport financiar din partea Fondului pentru Tineri Rîșcani – 3190 lei și 225 lei contribuții locale.

Moderatorul festivităţii, domnul Denis Țurcanu a informat echipele în cadrul unui atelier de instruire despre procedurile de implementare a proiectelor, regulile de promovare a acţiunilor desfăşurate, managementul financiar şi respectarea calendarului Programului de Granturi Mici al Fondul pentru Tineri Rîșcani, întocmirea raportului financiar şi narativ, participarea la Gala Bunelor Practici care se va desfășura la finele lunii decembrie 2017.

Felicităm echipele de proiect câștigatoare și le urăm succes în implementarea proiectelor!

Tinerilor activi le dorim mult succes!


Programul raional „Fondul pentru Tineri Rîșcani” este coordonat de către Asociaţia Obştească „Moștenitorii” în parteneriat cu Direcția Raională Învățămînt Tineret și Sport Rîșcani și Asociaţia Obştească „Generația Viitorului” cu asistența financiară din partea Fundaţiei Est-Europeane din resursele acordate de Guvernul Suediei.

Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundației Est-Europene sau al Guvernului Suediei.

Be the first to comment on "Festivitatea de semnare a acordurilor de subgrant cu cîștigatorii programului de granturi mici, runda 2017, implimentat de Fondul pentru Tineri Rîșcani"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*